W sobotę w centrum Warszawy miały odbyć się dwa duże przemarsze. Zgodnie z przepisami, informację o nich ratusz przesłał m.in. do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej. Opinie sanepidu były negatywne, dlatego też zgromadzenia zostały zakazane - przekazał w środę stołeczny ratusz.

Wydałem dziś zakaz ws. dwóch zgromadzeń, które miały się odbyć 15 sierpnia na ulicach Warszawy. Oba planowane wydarzenia zostały negatywnie zaopiniowane przez służby sanitarne. Bezpieczeństwo i zdrowie warszawianek i warszawiaków jest najważniejsze - uzasadnił to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zawiadomienia o tych zgromadzeniach zostały złożone przez osoby prywatne.

Pierwsze zgromadzenie miało odbyć się w sobotę o godz. 17.00 przed pomnikiem Mikołaja Kopernika przy ul. Nowy Świat. Organizator w zawiadomieniu poinformował, że w wydarzeniu może wziąć udział około 20 tys. osób. Drugie zgromadzenie miało rozpocząć się 30 minut później, a zadeklarowanych przez organizatora około 10 tys. uczestników miało spotkać się na Skwerze Ks. Twardowskiego. Obydwa zgromadzenia byłyby połączone z przemarszami ulicami Warszawy - podał ratusz.

We wtorek Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał opinię dotyczące tych zgromadzeń. Zgromadzenie, w którym zadeklarowano udział ok. 20 000 osób, nie powinno się odbyć, gdyż narusza aktualny stan prawny - wyjaśnił w opinii sanepid, informując, że dotyczy to także zgromadzenia z deklarowanym udziałem 10 tys. osób. Zdaniem sanepidu liczba uczestników, którzy mogliby wziąć udział w zgromadzeniu powoduje, że istnieje ryzyko zakażenia jego uczestników, a także osób postronnych.

W tej sytuacji prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wydał zakaz przeprowadzenia tych dwóch zgromadzeń. Organizator został powiadomiony o możliwości odwołania się od decyzji do Sądu Okręgowego. Ten ma dobę na rozpatrzenie sprawy, na ewentualne zażalenie od postanowienia sądu są kolejne 24 godziny. W przypadku uchylenia zakazu przez sąd, zgromadzenie jest rejestrowane i może się odbyć - poinformował urząd.

Magistrat zwrócił uwagę, że prezydent Warszawy musi opierać się na przepisach prawa oraz opiniach specjalistów, a w tym przypadku szczególnie na opinii inspektora sanitarnego. Dysponuje on bowiem specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie zagrożeń epidemiologicznych - wskazał ratusz.

Przypomniano jednocześnie, że wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, a także uczestniczenia w nich stanowi jeden z podstawowych elementów wolności konstytucyjnych, ale nie może mieć charakteru bezwarunkowego. Ustawa Prawo o zgromadzeniach jako jeden z powodów, dla których zgromadzenie może być zakazane wymienia możliwość zagrożenia życia lub zdrowia uczestników. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 sierpnia br. maksymalna liczba uczestników zgromadzeń nie może być większa niż 150 osób - zwrócił uwagę urząd.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Wojskowa defilada 15 sierpnia odwołana. Powodem ryzyko zakażenia koronawirusem