O 17 procent wzrosną od 1 stycznia czynsze za mieszkania komunalne w Białymstoku. Zarząd Mienia Komunalnego chce w ten sposób zebrać pieniądze na potrzebne remonty.

Średni podwyżka czynszu w mieszkaniach komunalnych w Białymstoku wyniesie 17 procent. Zarząd Mienia Komunalnego dzięki podniesieniu opłat zyska ponad milion złotych na remonty elewacji i klatek schodowych. Administrator zapowiedział też, że teraz każdego roku czynsz będzie uwzględniał wskaźnik inflacji. Oznacza to, że opłaty będą wzrastać regularnie co 12 miesięcy.

Przykłady opłat dla mieszkania o powierzchni 40 m2:

Czynsz przed podwyżką:

stawka najniższa 40 m2 2,62 zł/m2 = 104,80 zł
stawka najwyższa 40 m2 8,35 zł/m2 =334,00 z

Czynsz po podwyżce:

stawka najniższa 40 m2 3,06 zł/m2 = 122,40 zł
stawka najwyższa 40 m2 9,76 zł/m2 =390,40 zł

Czynsz za lokal socjalny:

przed podwyżką 40 m2 1,18 zł/m2 = 47,20 zł
po podwyżce 40 m2 1,38 zł/m2 = 55,20 zł

Nastąpiły też zmiany w przyznawaniu obniżek czynszu, gdzie oprócz dotychczasowego kryterium dochodowego brana jest także pod uwagę powierzchnia lokalu. Powierzchnia ta nie może przekraczać:

35 m2 - dla 1 osoby
40 m2 - dla 2 osób
45 m2 - dla 3 osób
55 m2 - dla 4 osób
65 m2 - dla 5 osób
70 m2 - dla 6 osób

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię tego lokalu o 5 m2.