Tegoroczne Święto Niepodległości w Polsce wypada w piątek. Sprawdziliśmy, w których diecezjach będzie obowiązywała dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

Wiernych Kościoła rzymskokatolickiego obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych w piątki. Dyspensę może dla danej diecezji może wydać stojący na jej czele biskup.

W polskim Kościele funkcjonuje 14 metropolii - każda z nich składa się z od dwóch do czterech diecezji.

Metropolia białostocka

W skład metropolii białostockiej wchodzą:

 • archidiecezja białostocka,
 • diecezja drohiczyńska,
 • diecezja łomżyńska.

Kancelaria Kurii Metropolitalnej Białostockiej uprzejmie powiadamia, iż Arcybiskup Metropolita Białostocki Józef Guzdek, na podstawie kan. 87 §1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 11 listopada 2022 r. w Narodowe Święto Niepodległości, wszystkim wiernym Archidiecezji Białostockiej oraz innym wiernym w tym dniu przebywającym na terenie Archidiecezji - podaje białostocka kuria.

Jak dodaje, "korzystający z tej dyspensy są zobowiązani do zadośćuczynienia w formie dowolnej modlitwy w intencji o pokój na świecie lub dowolnej jałmużny na rzecz potrzebujących lub ubogich".

Podobną decyzję podjęto również w diecezji drohiczyńskiej i łomżyńskiej.

Metropolia częstochowska

W skład metropolii częstochowskiej wchodzą:

 • archidiecezja częstochowska,
 • diecezja radomska,
 • diecezja sosnowiecka).

Biorąc pod uwagę świąteczny charakter dnia Narodowego Święto Niepodległości, który w tym roku przypada w piątek i po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, na dzień 11 listopada 2022 roku wszystkim osobom przebywającym w granicach archidiecezji częstochowskiej dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych - czytamy w komunikacie wydanym przez abp. Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego.

Metropolita zalecił, "aby osoby korzystające tego dnia z dyspensy ofiarowały dowolną modlitwę w intencji papieża Franciszka oraz podjęły zgodnie z własnym wyborem formę zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości, bądź ofiarowanie jałmużny".

Dla duszpasterzy, niniejsza dyspensa, niech będzie sposobnością do przypomnienia wiernym zasad i sensu praktyk postnych - czytamy w komunikacie.

Taką samą decyzję podjęli biskupi z diecezji radomskiej i sosnowieckiej.

Metropolia gdańska

W skład metropolii gdańskiej wchodzą:

 • archidiecezja gdańska,
 • diecezja pelplińska,
 • diecezja toruńska.

Jak podała kuria, arcybiskup Tadeusz Wojda SAC udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w dniu 11 listopada.

Dyspensa będzie obowiązywała również na terenie diecezji pelplińskiej i toruńskiej.

Metropolia gnieźnieńska

W skład metropolii gnieźnieńskiej wchodzą:

 • diecezja bydgoska,
 • archidiecezja gnieźnieńska,
 • diecezja włocławska.

Arcybiskup gnieźnieński Wojciech Polak udziela wiernym z archidiecezji gnieźnieńskiej oraz wszystkim przebywającym na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej w Święto Niepodległości 11 listopada 2022 dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania pokutnego charakteru tego dnia. Publikujemy dekret Prymasa Polski - podał gnieźnieńska kuria.

Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych tego dnia obowiązywać będzie również na terenie diecezji bydgoskiej i włocławskiej.

Metropolia katowicka

W skład metropolii katowickiej wchodzą:

 • diecezja gliwicka
 • archidiecezja katowicka
 • diecezja opolska

Mając na uwadze charakter piątku przypadającego dnia 11 listopada 2022 roku, obchodzonego jako Narodowe Święto Niepodległości, działając po myśli kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Archidiecezji Katowickiej dyspensy od obowiązku zachowania w tym dniu wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych - czytamy w dekrecie o dyspensie wydanym przez abp. Wiktora Skworca, metropolity katowickiego.

Jak dodano, "korzystających z dyspensy zachęcam do podjęcia w najbliższym czasie czynu charytatywnego względnie modlitwy w intencjach Ojca Świętego i Kościoła Katowickiego".

Decyzję o dyspensie podjęli również biskupi z diecezji gliwickiej i opolskiej.

Metropolia krakowska

W skład metropolii krakowskiej wchodzą:

 • diecezja bielsko-żywiecka,
 • diecezja kielecka,
 • archidiecezja krakowska,
 • diecezja tarnowska.

Dla umożliwienia pełnego wzniosłej radości przeżywania przypadającego w naszej Ojczyźnie w piątek dnia 11 listopada 2022 roku Święta Niepodległości, zgodnie z przepisem kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam na ten dzień w Archidiecezji Krakowskiej dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru dnia. Z zachowaniem pozostałych przepisów prawa - brzmi treść komunikatu abp. Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego.

Taką samą decyzję podjęli biskupi z diecezji bielsko-żywieckiej, kieleckiej i tarnowskiej.

Metropolia lubelska

W skład metropolii lubelskiej wchodzą:

 • archidiecezja lubelska,
 • diecezja sandomierska,
 • diecezja siedlecka.

Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik (zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego) udzielił dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych w piątek 11 listopada 2022 r. (piątek, Narodowe Święto Niepodległości) wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji - informuje lubelska kuria.

Jak dodaje, arcybiskup "zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności".

Decyzję o dyspensie na piątek, 11 listopada, podjęli również biskupi z Sandomierza i Siedlec.

Metropolia łódzka

W skład metropolii łódzkiej wchodzą:

 • archidiecezja łódzka,
 • diecezja łowicka.

Kuria Archidiecezji Łódzkiej podała, że abp Grzegorz Ryś udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 11 listopada 2022 roku.

Decyzję taką podjął również biskup łowicki.

Metropolia poznańska

W skład metropolii poznańskiej wchodzą:

 • diecezja kaliska,
 • archidiecezja poznańska.

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 11 listopada 2022 r. dla wiernych Archidiecezji Poznańskiej i wiernych przebywających na terenie archidiecezji - czytamy na stronie internetowej metropolii poznańskiej.

Metropolia przemyska

W skład metropolii przemyskiej wchodzą:

 • archidiecezja przemyska,
 • diecezja rzeszowska,
 • diecezja zamojsko-lubaczowska.

W piątek, 11 listopada 2022 r., na terenie Archidiecezji Przemyskiej, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dyspensy udzielił Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, który jednocześnie zobowiązuje korzystających z dyspensy do złożenia ofiary na misje - czytamy na stronie internetowej archidiecezji przemyskiej.

Dyspensy udzieli również biskupi z diecezji rzeszowskiej oraz zamojsko-lubaczowskiej.

Metropolia szczecińsko-kamieńska

W skład metropolii szczecińsko-kamieńskiej wchodzą:

 • diecezja koszalińsko-kołobrzeska,
 • archidiecezja szczecińsko-kamieńska,
 • diecezja zielonogórska-gorzowska.

Dyspensę wprowadzono w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i zielonogórsko-gorzowskiej.

Jak do tej pory nie podjęto decyzji o dyspensie w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Metropolia warmińska

W skład metropolii warmińskiej wchodzą:

 • diecezja ełcka,
 • diecezja elbląska,
 • archidiecezja warmińska.

W Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada, arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński w trosce o dobro duchowe wiernych udziela wszystkim wiernym Archidiecezji Warmińskiej i osobom przebywającym na jej terenie dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia - przekazała warmińska kuria.

Decyzję taką podjęli również biskupi z diecezji ełckiej. W diecezji elbląskiej nie wydano - jak do tej pory - komunikatu o dyspensie.

Metropolia warszawska

W skład metropolii warszawskiej wchodzą:

 • diecezja płocka,
 • archidiecezja warszawska,
 • diecezja warszawsko-praska.

Mając na względzie, że Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada, przypada w tym roku w piątek, zaś uroczysty charakter tego dnia sprzyja radosnemu i świątecznemu przeżywaniu tego wydarzenia, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan 87 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Warszawskiej, dyspensy od zachowania nakazanej w piątek wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych - podaje warszawska kuria.

Jak dodano, metropolita warszawski zaleca, "aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego".

Dyspensa będzie obowiązywała również w diecezji płockiej i warszawsko-praskiej.

Metropolia wrocławska

W skład metropolii wrocławskiej wchodzą:

 • diecezja legnicka,
 • diecezja świdnicka,
 • archidiecezja wrocławska.

Ze względu na to, iż piątek 11 listopada 2022 r. jest dniem Narodowego Święta Niepodległości udzielam wszystkim mieszkańcom Archidiecezji Wrocławskiej oraz przebywającym w tym dniu na jej terytorium dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i od charakteru pokutnego tego dnia - poinformował abp. Józef Kupny, metropolita wrocławski.

Decyzja o dyspensa będzie obowiązywała również w diecezjach legnickiej i świdnickiej.