Polska może uniknąć płacenia kolejnych kar finansowych nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Warszawa podejmuje działania ws. dotychczasowego niedostosowania się przez Polskę do unijnej dyrektywy o elektronicznym poborze opłat drogowych w UE.

Przypomnijmy - Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że w związku z tym, że Polska nie dostosowała się do unijnej dyrektywy o elektronicznym poborze opłat drogowych w UE, kieruje sprawę do TSUE i proponuje nałożenie sankcji finansowych.

Dyrektywa o europejskiej usłudze opłaty elektronicznej ma na celu ujednolicenie sposobu pobierania opłat za przejazd płatnymi odcinkami dróg na ternie UE. Pozwala na bezobsługowe pobieranie płatności we wszystkich krajach Unii za pomocą jednego urządzenia i w ramach jednej umowy. Dzięki temu transport może odbywać się o wiele sprawniej i bez przestojów.

Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął 19 października 2021 r. Komisja wszczęła pierwszy etap postepowania przeciwnaruszeniowego już w listopadzie 2021 r. Po przejściu całej procedury, KE poinformowała ostatecznie 20 kwietnia, że podjęła decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału i zaproponowała nałożenie sankcji finansowych.

Warszawa ma jednak nadzieję, że nie trzeba będzie tych kar płacić. Chodzi o to, że prezydent Andrzej Duda podpisał w zeszłym tygodniu nowelę ustawy o drogach publicznych, która dostosowuje przepisy krajowe do unijnej dyrektywy w sprawie elektronicznego poboru opłat drogowych.

Jak przekazał RMF FM polski dyplomata, KE może więc wstrzymać się z faktycznym wniesieniem skargi do TSUE, jeżeli władze prześlą do końca maja notyfikację o wdrożeniu dyrektywy, czyli informację o aktach wdrażających oraz tabelę zbieżności ustawy krajowej z dyrektywą. 

Jest więc realna szansa uniknięcia kar pieniężnych, jakie ponieślibyśmy, gdyby KE jednak wniosła skargę - mówi rozmówca RMF FM.

W razie braku działań ze strony Warszawy kary byłyby naliczane od 19 października 2021 r., czyli od dnia, gdy upłynął termin wdrożenia dyrektywy do dnia przesłania do Brukseli informacji o wykonaniu tego obowiązku.

Opracowanie: