Sąd Rodzinny i Nieletnich w Suwałkach rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie jedenastu uczniów. Mieli oni znieważyć nauczycieli ze swojego gimnazjum.

Podczas pierwszego dnia postępowania sąd przesłuchał pięciu uczniów i trzech nauczycieli. Wszystko odbywało się za zamkniętymi drzwiami, nie wiadomo więc, czy nieletni przyznali się do winy. Kolejne przesłuchania w tej sprawie odbędą się za tydzień. Jeżeli uczniowie okażą się winni, sąd skieruje sprawę do postępowania opiekuńczo-wychowawczego. Za tydzień kolejne przesłuchania.

Nauczyciele z Gimnazjum nr 2 w Suwałkach oskarżyli jedenastu uczniów o znieważenie. Dzieci chodzą do jednej klasy i swoim zachowaniem mieli utrudniać prowadzenie lekcji. Nauczycielka twierdziła, że rozmawiali przez telefony komórkowe, używali wulgarnych słów i nie wykonywali poleceń nauczycieli.

Najpierw sprawę przeciwko uczniom trzeciej klasy zgłosiła do sądu nauczycielka matematyki. Później poparło ją jeszcze czterech pedagogów placówki, którzy mieli podobne problemy z uczniami.

Kuratorium wraz z Urzędem Miejskim w Suwałkach i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zorganizowało warsztaty dla nauczycieli gimnazjum jak radzić sobie w trudnych sytuacjach z młodzieżą, a dla rodziców uczniów - zajęcia psychologiczno-pedagogiczne.