1800 żołnierzy służby zasadniczej opuściło dziś czeskie koszary. To ostatni poborowi, którzy służyli w czeskiej armii - od jutra będą w niej już pracować tylko zawodowcy, w sumie 35 tys. żołnierzy i pracowników cywilnych.

Od prawie roku czeska armia prowadzi nabór nowych żołnierzy zawodowych. Zainteresowanie pracą w wojsku jest bardzo duże, ale wielu chętnych nie zdaje np. testów sprawności fizycznej.

W styczniu 2005 roku w siłach zbrojnych służyć będzie ponad 22 tys. żołnierzy zawodowych. Do roku 2007 będzie ich już ponad 25,5 tysiąca. W profesjonalnej czeskiej armii nie będzie stopni szeregowców i podoficerów młodszych.

Powszechny obowiązek służby wojskowej istniał na czeskich ziemiach od roku 1868. Wprowadzono go decyzją cesarza Franciszka Józefa I. Pierwsi poborowi szli do wojska na 12 lat.

W sumie w ciągu ostatnich 136 lat przez wojsko przeszło ponad 3 miliony Czechów. Najbardziej rozbudowane siły zbrojne - 300 tys. żołmierzy - istniały po II wojnie światowej.