Problemów związanych z ochroną zdrowia w naszym kraju jest wiele. W tym kontekście Polacy wskazują jednak najczęściej na dwie kwestie: dostanie się do specjalisty i czas oczekiwania na wizytę - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Grupę 1000 respondentów zapytano o to, co jest dla nich największym problemem w obszarze ochrony zdrowia. Największa liczba badanych osób wskazała na dostanie się do specjalisty (32,5 proc.). Była to najczęściej wybierana przez respondentów odpowiedź, bez względu na ich płeć czy aktualne poglądy polityczne. Wyjątkiem jest tu jednak grupa osób aktualnie niezdecydowanych, według których największym obszaru ochrony zdrowia jest czas oczekiwania (44 proc.) 

Niewiele niższy wynik zanotowała odpowiedź czas oczekiwania (27,4 proc.). Polacy często mają także problem z dostaniem się do lekarza rodzinnego (15 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowały się kolejno: jakość opieki (8,7 proc.), problemy na izbie przyjęć (5,3 proc.), problem z dostaniem się do szpitala (2,9 proc.)

8,2 proc. respondentów nie wie, co do jest problemem w ochronie zdrowia. 

Jedna grupa ma inne zdanie

Co ciekawe, nieco inne problemy, niż reszta społeczeństwa, dostrzegały osoby w wieku 18-29. Dla nich to czas oczekiwania jest najbardziej kłopotliwą kwestią związaną z ochroną zdrowia (43 proc.). 

Respondenci z tej grupy wiekowej często wskazywali również na problemy z jakością opieki (22 proc.). Najmłodsi badani dorośli stanowili również grupę z największym odsetkiem odpowiedzi "nie wiem/ trudno powiedzieć".

Biorąc pod uwagę preferencje wyborcze w trakcie ostatnich wyborów do Sejmu, które miały miejsce w 2019, interesująco prezentują się wyniki zwolenników Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy.

W przypadku wyborców KO opinie są bardziej zdecydowane. 49 proc. badanych za największy problem obszaru ochrony zdrowia uważa dostanie się do specjalisty. Niemal prawie taka sama liczba respondentów głosujących na Lewicę w 2019 roku wytypowała w tym przypadku odpowiedź "czas oczekiwania". 

Wyborcy Zjednoczonej Prawicy są w tej kwestii bardziej zróżnicowani. Tu głosy rozłożyły się następująco: 32 proc. badanych wskazało na problem z dostaniem się do specjalisty, a 23 proc. na czas oczekiwania. 

Największą grupę osób, które udzieliły na pytanie o największe problemy obszaru ochrony zdrowia odpowiedzi "nie wiem/ trudno powiedzieć" byli wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz’15 (22 proc.)

Sondaż przeprowadzono 21 maja, metodą CATI, czyli wywiadem telefonicznym.