33 proc. Polaków popiera rząd, 40 proc. deklaruje się jako przeciwnicy gabinetu Mateusza Morawieckiego, a 22 proc. jest wobec tego rządu obojętna - wynika ze styczniowego sondażu CBOS. 39 proc. jest zadowolonych, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, 47 proc. odnosi się do tego z dezaprobatą.

Jak podkreśla CBOS do zwolenników rządu zalicza się co trzecia osoba w Polsce (33 proc.), tyle samo co w końcówce poprzedniego roku. Za przeciwników gabinetu Mateusza Morawieckiego uważa się dwie piąte badanych (40 proc.), czyli o 2 punkty procentowe mniej niż przed miesiącem. Udział osób, które wyrażają w tej kwestii obojętność, przekracza jedną piątą (22 proc.) 5 proc. nie ma zdania.

W pierwszej połowie stycznia notowania rządu pozostają względnie stabilne w stosunku do pomiaru z początku grudnia - zaznaczył ośrodek.

Społeczny odbiór premiera również nie zmienił się w istotny sposób w stosunku do pomiaru z grudnia - zaznacza CBOS. Udział osób zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, sięga obecnie 39 proc., natomiast niemal co drugi badany (47 proc.) odnosi się do tego z dezaprobatą. 13 proc. nie miało zdania.

Udział osób, które dobrze oceniają wyniki działalności rządu, na przełomie 2020 i 2021 roku również pozostaje stabilny. Pozytywne oceny wyraża w tej kwestii mniej niż dwie piąte Polaków (37 proc.), a nieco ponad połowa (51 proc.) wypowiada się o nich z dezaprobatą. Co ósma osoba (12 proc.) nie ma w tej kwestii zdania.

Także oceny respondentów dot. polityki gospodarczej rządu są na początku nowego roku podobne do grudniowych. 35 proc. badanych uważa, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej, a przeciwnego zdania jest 57 proc. Polaków (to wynik o 2 punkty procentowe wyższy od poprzedniego pomiaru). 8 proc. nie miało zdania.

Na początku 2021 roku stosunek do obecnego rządu pozostaje stabilny. Można przypuszczać, że względnie stabilna sytuacja związana z pandemią (oznaczająca m.in. niższe niż w listopadzie ub.r. liczby zachorowań na COVID-19) przełożyła się na brak zmian odsetka badanych deklarujących poparcie dla gabinetu Mateusza Morawieckiego - podkreśla CBOS.

Jak zaznaczono, prawdopodobnie z tego samego powodu jedynie minimalnie ubyło osób, które dobrze oceniają wyniki działalności rządu, oraz przybyło pozytywnych opinii dotyczących polityki gospodarczej gabinetu, a także w równie nieznacznym stopniu zmienił się społeczny odbiór premiera.

Zakupienie przez polski rząd szczepionek na COVID-19 zapewne również nie pozostaje bez wpływu na stosunek do gabinetu Mateusza Morawieckiego. Styczniowe badanie realizowaliśmy już po rozpoczęciu (od grupy 0) szczepienia Polaków, co ‒ mimo zdarzających się głosów sceptycznych ‒ pozwala pozytywnie patrzeć w przyszłość - czytamy.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) - dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS.

We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 4 do 14 stycznia 2021 roku na próbie liczącej 1150 osób (w tym: 44,1 proc. metodą CAPI, 42,8 proc. - CATI i 13,1 proc. - CAWI).

CBOS podkreśla, że realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.