Dwa lata w zawieszeniu na pięć - to kary dla byłego prezydenta Szczecina Mariana Jurczyka i jego zastępcy Dariusza Wieczorka za narażenie miasta na wielomilionowe straty. Chodzi o zerwanie umowy z niemiecką firmą na sprzedaż ziemi pod inwestycję. Skazani będą musieli zwrócić miastu w ciągu czterech lat pięć milionów złotych.

Prokurator zarzucił ówczesnemu zarządowi Szczecina, że zrywając umowę z Niemcami w grudniu 1998 roku wyrządził miastu szkodę znacznych rozmiarów i naraził je na straty, które wyniosły 9,5 mln zł. W ocenie prokuratury członkowie zarządu przy podejmowaniu tej decyzji nie zachowali szczególnej ostrożności i zerwali umowę, mimo iż firma wpłaciła 5 mln zł zadatku na poczet przyszłej transakcji, wartej łącznie 13 mln zł.

Postępowanie wobec pozostałych pięciu oskarżonych w tej sprawie, czyli innych byłych członków zarządu i radnych miejskich umorzono, ponieważ - zdaniem sądu - osoby te miały mniejszy zakres kompetencji i nie miały pełnego wglądu do dokumentacji związanej z umową.