Boże Narodzenie rodzinne, a Wielkanoc stonowana i refleksyjna - tak bardzo często oceniamy dwa najważniejsze święta w roku. Choć Wielkanoc jest najważniejsza w kalendarzu Kościoła katolickiego, wyniki sondażu grupy RMF FM pokazują, że bliżej nam do grudniowego ciepła rodzinnego.

Jak wynika z sondażu RMF FM zdecydowana większość słuchaczy, bo aż 88 proc. będzie obchodzić tegoroczne Święta Wielkiej Nocy, 8 proc. ma na Wielkanoc inne plany, a pozostałe kilka procent jeszcze nie podjęło w tej sprawie decyzji. 

W wiecznie żywej dyskusji, czy ważniejsze są Święta Bożego Narodzenia czy Święta Wielkanocne, większość, 45 proc. uznała, że palma pierwszeństwa przynależy Bożemu Narodzeniu. Dla sporej grupy osób - 39 proc. - obydwa święta są równie ważne. Co ciekawe, zaledwie co dwudziesty badany uważa, że Wielkanoc stoi na pierwszym miejscu.

Dla większości badanych - 47 proc. - Wielkanoc to święto zarówno religijne, jak i rodzinne. 30 proc. traktuje te święta jako rodzinne, a 13 proc. jako religijne. Dla 6 proc. Wielkanoc to dni, jak każde inne. Zbliżające się święta za jedynie religijne przeżycie uważa tylko 2 proc. badanych.

Jak obchodzimy Wielkanoc?

Zdecydowana większość ankietowanych - 93 proc. - spędzi świąteczne dni z najbliższą rodziną. 9 proc pytanych wskazywało także na dalszą rodzinę, 8 proc. na przyjaciół i znajomych, a 3 proc. także gości z Ukrainy. Nieliczni spędzą święta sami. Są także i ci, którzy będą w tym czasie w pracy.

Święta Wielkanocne najchętniej spędzamy w swoim domu (75 proc.) i u najbliższej rodziny. Niektórzy odwiedzają też wtedy swoją dalszą rodzinę, przyjaciół, znajomych. Nieliczni wyjadą wtedy na wycieczkę (2 proc.).

Świąteczne praktyki zbadało także CBOS

Wielkanoc jako przede wszystkim przeżycie religijne traktują częściej kobiety (48 proc. wobec 39 proc. wśród mężczyzn), osoby starsze (52 proc. wśród badanych powyżej 64 lat wobec 29 proc. wśród badanych w przedziale 18-24 lata), mieszkające w mniejszych miejscowościach (55 proc. wśród mieszkańców wsi wobec 33 proc. wśród mieszkańców ponad półmilionowych miast), wyznające poglądy prawicowe (62 proc. wobec 24 proc. na lewicy) i częściej uczestniczące w praktykach religijnych (86 proc. wśród badanych uczestniczących w nich kilka razy w tygodniu wobec 10 proc. wśród w ogóle nieuczestniczących) - wynika z informacji Centrum Badania Opinii Społecznej.

Wyraźniejsze, jednokierunkowe zmiany CBOS zanotowało w zachowywanych przez Polaków praktykach wielkopostnych i wielkanocnych o charakterze religijnym. Sięgają one od 7 do 15 p. proc. Tendencję spadkową obserwowano również w przypadku kultywowania tradycyjnych zwyczajów świątecznych w rodzinach badanych.

68 proc. Polaków uważa Wielkanoc za święta rodzinne. Dla 44 proc. są one przeżyciem religijnym, a 38 proc. traktuje je jako miłą tradycję - wynika z kolei z badania CBOS.