Biskup Kaliski Edward Janiak w dekrecie zarządził, żeby w Wielki Piątek, we wszystkich kościołach diecezji, księża pomodlili się za ofiary katastrofy smoleńskiej.

Odpowiedni dekret zarządzający taką modlitwę znalazł się na stronie internetowej diecezji.

"Módlmy się za zmarłych z powodu wypadków i katastrof, zwłaszcza za tych którzy zginęli przed dziesięciu laty w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, aby otrzymali dar życia wiecznego. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jesteś ojcem pełnym miłosierdzia; przyjmij do siebie tych, którzy nagle zginęli w wyniku wypadków i katastrof, a szczególnie zmarłych w katastrofie smoleńskiej, niech otrzymają przygotowane dla nich mieszkanie w niebie, a ich śmierć przyczyni się do budowania jedności i zgody w naszej Ojczyźnie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen" - tak będzie brzmiała modlitwa, którą mają wykorzystać księża z diecezji kaliskiej.

Taka ingerencja w treść liturgii jest dozwolona. Jak czytamy w Mszale Rzymskim, biskup do modlitwy powszechnej w tym dniu może dodać specjalną modlitwę "w poważnej i publicznej potrzebie". "W poważnej i publicznej potrzebie ordynariusz miejsca może pozwolić na dodanie specjalnej intencji lub ją nakazać".

Obok niej będzie dodana modlitwa w intencji ofiar pandemii koronawirusa.

Przypomnijmy, że Wielki Piątek jest jedynym dniem, kiedy w kościołach na całym świecie nie sprawuje się mszy. Wierni spotykają się wtedy na liturgii Męki Pańskiej, gdzie czytana jest Biblia, a najważniejszą częścią jest uroczysta adoracja krzyża. 

SPRAWDŹ: Kobiety będą diakonami? Papież powołał specjalną komisję