Jak podał Główny Urząd Statystyczny - w czerwcu stopa bezrobocia wyniosła 12,4 procent. W lipcu, sierpniu i wrześniu wskaźnik ten będzie jeszcze niższy. Pod koniec roku znajdzie się na poziomie 12 procent.

Jak przekonuje ekonomista Piotr Bujak, w ostatnim czasie na zmniejszenie liczby osób bez pracy wpływają nie tylko czynniki sezonowe i duża emigracja sezonowa, ale przede wszystkim rosnący popyt na pracę. Zatrudnienie cały czas rośnie. Przy tych optymistycznych danych trzeba jednak pamiętać, że oficjalnie pracy nadal nie ma milion 900 tysięcy osób.