Pogrzeb Jana Olszewskiego będzie miał charakter państwowy – poinformował Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jan Olszewski odszedł w wieku 89 lat.

Pogrzeb Jana Olszewskiego będzie oczywiście miał charakter państwowy, z pełnym ceremoniałem - poinformował Michał Dworczyk. Jesteśmy w kontakcie z rodziną, ustalamy szczegóły dotyczące uroczystości - dodał. Współpracują w tej kwestii - cztery kancelarie - ze sobą. My jako Kancelaria Prezesa Rady Ministrów koordynujemy te przygotowania - tłumaczył.


Jan Olszewski urodził się 20 sierpnia 1930 r. w Warszawie. W latach 60. bronił w procesach politycznych m.in. Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Melchiora Wańkowicza, Janusza Szpotańskiego, Wojciecha Ziembińskiego. W 1975 r. podpisał "List 59" - protest przeciw poprawkom wprowadzającym do konstytucji PRL przewodnią rolę PZPR i sojusz z ZSRR. W 1976 r. bronił w sądach robotników Radomia i Ursusa. Współpracował z KOR i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

W 1980 r. Olszewski doradzał Solidarności i Lechowi Wałęsie. Jako członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu. Był pełnomocnikiem rodziny ks. Jerzego Popiełuszki podczas procesu jego zabójców z SB.

Zwieńczeniem kariery politycznej Olszewskiego była funkcja szefa rządu. W 1991 r. Wałęsa powołał go na premiera, a 23 grudnia 1991 r. jego rząd otrzymał wotum zaufania od Sejmu - pierwszego po wojnie wybranego w pełni wolnych wyborach.


Opracowanie: