Czy Komisja Europejska powiąże niezależność Najwyższej Izby Kontroli z wypłatą Polsce pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy? Jak dowiedział się reporter RMF FM, Marian Banaś rozmawiał na ten temat z dyrektorem generalnym departamentu budżetu Komisji Europejskiej Gertem Janem Koopmanem.

Jak dowiedział się nasz dziennikarz, Komisja Europejska jest zaniepokojona stanem niezależności organów kontrolnych w Polsce. Szczególnie teraz, gdy w ramach Funduszu Odbudowy nasz kraj ma otrzymać potężne wsparcie z budżetu Wspólnoty.

Są obawy, że nie będzie sprawnych mechanizmów sprawdzania, na co wydawane były te pieniądze. Prezes z dyrektorem rozmawiali o mechanizmie warunkowości przy wypłacie funduszy, a także o ewentualnej roli NIK w kontroli rzetelnego i transparentnego ich wydawania.

Komisja chce, by to instytucja Mariana Banasia kontrolowała wydawanie wspólnotowych pieniędzy.

Prezes zwracał jednak uwagę na naciski na Izbę i utrudnianie przez rząd kontroli. Komisja ma teraz ocenić, czy NIK jest jeszcze na tyle niezależna, by kontrolować wydawanie unijnych miliardów.

Opracowanie: