Przywódca palestyński Jaser Arafat rozpoczął serię zagranicznych wizyt, podczas których będzie szukał poparcia dla swojego stanowiska w negocjacjach pokojowych z Izraelem.

Pierwszym etapem jego podróży jest Paryż, gdzie spotka się z prezydentem Francji Jacquesem Chiracem oraz z premierem Lionelem Jospinem. Szef Autonomii Palestyńskiej celowo rozpoczął swoją podróż od tego kraju. To właśnie Francja przewodniczy obecnie pracom Unii Europejskiej. Poza tym Paryż od lat ma ambicje odgrywania mediatora na Wschodzie. Francja popiera powstanie państwa Palestyńskiego. Wiadomo jednak, że będzie próbowała odwieść Arafata od ogłoszenia stosownej proklamacji już 13 września, w przypadku gdyby rozmowy z Izraelem zakończyły się definitywnym fiaskiem.

Kolejnym krajem do którego uda się Arafat będzie Arabia Saudyjska.

16:30