Tylnymi drzwiami wprowadzane są przepisy rozszerzające kompetencje Agencji Wywiadu. Mimo że agencja ma ustawowy zakaz działania na terenie kraju, chce zyskać możliwość obserwowania i rejestrowania obrazu w miejscach publicznych.

Taką poprawkę zgłoszono najpierw podczas prac nad rozwiązaniem Wojskowych Służb Informacyjnych. Potem Zbigniew Nowek zapowiedział, że zmiana pojawi się w nowelizacji ustawy o Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zmiana jest bez wątpienia furtką, która pozwala na swobodną działalność operacyjną w kraju. Co ciekawe, przyznaje to również Zbigniew Wasserman, koordynator ds. służb. To są obawy zasadne, ale myślę, że jeśli obronimy ten proces kontrolny, który jest zaostrzony, w nowy sposób zaproponowany w ustawie, to ta kontrola nie dopuści do nadużyć - mówi minister.

Gwarancją, że służby nie nadużyją swoich kompetencji, ma być rządzące Prawo i Sprawiedliwość. Oficjalnie większe uprawnienia mają pozwolić na ochronę budynków Agencji Wywiadu. Natura służb jednak jest taka, że cały czas chcą więcej i więcej. Zastanawiać może jednak to, że na poprawkę nie zwrócili uwagi posłowie opozycji, którzy najwyraźniej zajęci są wielką polityką.