Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwróciła się do premiera o to, by nadal mogła zajmować się zwalczaniem korupcji. Jak wynika z ustawy o CBA, od 24 grudnia ABW będzie mogła tylko ukończyć prowadzone wcześniej postępowania.

Zgodnie z ustawą, ABW utraci możliwość rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw korupcji osób pełniących funkcje publiczne, jeśli mogłoby to godzić w bezpieczeństwo państwa.

ABW apeluje o podjęcie prac nad nowelizacją ustawy o ABW i Agencji Wywiadu i przywrócenie możliwości ścigania korupcji. Agencja przypomina, że inne służby takie jak policja, czy straż graniczna będą mogły zajmować się takimi sprawami. W ocenie Agencji "specyfika rozpoznawania i ścigania przestępstw korupcyjnych wskazuje, że tego typu zadania może, a nawet powinno, realizować wiele współpracujących ze sobą instytucji".

W ocenie Agencji, odebranie jej tych kompetencji nie gwarantuje skutecznej walki z korupcyjną patologią i może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo państwa.

Agencja zwraca też uwagę, że posiada wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrę oraz dysponuje odpowiednimi środkami do zwalczania korupcji oraz skutecznie działa na tym polu. Jako przykłady takich sukcesów rzecznik prasowy ABW ppłk Magdalena Stańczyk przypomina grudniowe zatrzymanie przez ABW wicemarszałka województwa śląskiego oraz osób pełniących kierownicze funkcje w śląskich placówkach służby zdrowia, czy kontrolowane wręczenie korzyści majątkowej urzędniczce ministerstwa zdrowia, wobec której został skierowany już do sądu akt oskarżenia.