Dźwięki stoczniowych syren rozpoczęły przed bramą Stoczni Szczecińskiej „Nowa” główne uroczystości upamiętniające 28. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych w tym mieście. Zakończyły one strajki w stoczni w 1980 r.

Przed bramę stoczni przybyli m.in. pracownicy szczecińskich przedsiębiorstw, delegacje zakładów pracy z innych regionów kraju, przedstawiciele związków zawodowych, stowarzyszeń kombatanckich oraz władz miast i regionu. Przybyli również uczestnicy tamtych wydarzeń oraz ich rodziny.

To właśnie już w tekście szczecińskich porozumień znalazła się zgoda władz na działanie samorządnych związków zawodowych, choć – jak zaznaczono – miały one mieć socjalistyczny charakter zgodnie z konstytucją PRL. Dzień później podpisano słynne Porozumienia Sierpniowe w Gdańsku.

Tę datę uczcił Lech Wałęsa, który złożył kwiaty pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Legendarny przywódca strajku w Stoczni Gdańskiej z sierpnia 1980 r. zapowiedział, że nie weźmie udziału w niedzielnej uroczystej mszy w kościele św. Brygidy, w której będzie uczestniczyć Lech Kaczyński. Właściwie, co tu oglądać, to będą popisy tych, którzy pod ławkami wtedy siedzieli, a teraz grają bohaterów, ja bym się za bardzo wstydził - zaznaczył Wałęsa.