Przez pięć godzin 270 tys. maturzystów - głównie z techników i szkół dla dorosłych - zdawało dziś pisemny egzamin z języka polskiego. Młodzież weszła na sale o godz. 9; dorośli o 15.30. Wszyscy mieli do wyboru jeden z czterech tematów.

Podczas egzaminu maturzyści dostali kanapki, a na salę egzaminacyjną mogli wnosić maskotki przynoszące szczęście.

Wypracowanie z języka polskiego pisała dziś nie tylko młodzież. Przekonał się o tym reporter RMF Witold Odrobina, który odwiedził liceum dla dorosłych w Gdowie w Małopolsce. Wśród tegorocznych maturzystów spotkał i takich, którzy egzamin dojrzałości mogli zdawać już wiele lat temu. Posłuchaj jego relacji:

Na jutro zaplanowano egzamin pisemny z wybranego przedmiotu. Potem maturzyści, którzy zaliczą część pisemną, przystąpią do egzaminów ustnych.

Uczniowie, którzy pomyślnie zaliczą egzaminy \"starej\" matury, będą mogli zdawać na studia. W przeciwieństwie do swoich kolegów legitymujących się \"nową maturą\", będą musieli zdawać tradycyjne egzaminy wstępne.

Ostatnie egzaminy \"starej\" matury mają się odbyć w styczniu 2009 r. Potem jeszcze przez dwa lata będzie można zdawać egzaminy poprawkowe. W tym roku po raz pierwszy organizowane są dwie niezależne matury: \"nowa\" dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i \"stara\" dla osób, które ukończyły ośmioklasową szkołę podstawową.