Sejm odrzucił projekt powołania komisji śledczej mającej wyjaśnić aferę Amber Gold. Przeciwko jej powstaniu było 235 posłów z PSL i Platformy Obywatelskiej.

W debacie nad wnioskiem o stworzenie komisji Prawo i Sprawiedliwość przekonywało, że powołanie komisji jest niezbędne, a Sejm jest winien powołania takiej komisji Polakom, którzy zostali oszukani "w majestacie prawa". Powołanie komisji poparły partie opozycyjne: Ruch Palikota, SLD i Solidarna Polska.

Przedstawiciel przeciwnej powołaniu komisji Platformy Obywatelskiej poseł Michał Szczerba przekonywał w debacie, że "Polacy nie potrzebują kompromitującego spektaklu politycznej połajanki, w którą zwykły przekształcać się komisje śledcze".

Jak ocenił, na obecnym etapie śledztwa nie ma podstaw do powoływania sejmowej komisji śledczej, "która ubezwłasnowolni prokuraturę i utrudni jej dalsze prowadzenie śledztwa".

Wniosek o odrzucenie projektu ws. komisji śledczej poparł klub PSL. Klub koalicyjny zapowiedziała zgłoszenie wniosku, by uprawnienia śledcze otrzymała na stałe komisja ds. służb specjalnych.

W swoim projekcie PiS postulował, by 9-osobowa komisja śledcza zbadała prawidłowość działań organów skarbowych w odniesieniu do spółki Amber Gold oraz wyjaśniła, czy działalność spółki była przedmiotem zainteresowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz czy ABW przekazywała innym organom państwa jakieś sygnały o nieprawidłowościach w działalności spółki, a jeśli tak, to jaka była reakcja na te sygnały.

Do zadań komisji miało należeć też: zbadanie, czy i jaką wiedzę na temat działalności spółki miał premier Donald Tusk i czy jego reakcja na tę wiedzę była prawidłowa i właściwa. Oprócz tego sejmowi śledczy mieliby sprawdzić okoliczności zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa złożonego w 2009 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego i wyjaśnić przyczyny odmowy wszczęcia postępowania przez prokuraturę.

PiS chciał też, by komisja zajęła się sprawdzeniem prawidłowości postępowań prokuratury w sprawach karnych przeciwko prezesowi spółki Amber Gold, Marcinowi P., a w szczególności oceną prawidłowości składanych w tych sprawach wniosków o wymiar kary oraz środków odwoławczych.

W uzasadnieniu wniosku PiS napisano, że w sprawie spółki Marcina P. "państwo polskie ze swoimi instytucjami okazało się słabe, niezdolne do uchronienia ludzi przed krzywdą mającą cechy jawnego oszustwa". "Wobec spółki Amber Gold państwo w tej roli kompletnie zawiodło" - ocenili posłowie PiS.