Ustawa wprowadzająca nowe przepisy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego została skrytykowana przez senackie Biuro Legislacyjne. Opinia zawiera kilkanaście poważnych zastrzeżeń do przyjętej wczoraj przez Sejm ustawy - dowiedział się reporter RMF FM Tomasz Skory.

Zastrzeżeń jest 12, przy czym kluczowe jest pierwsze - obowiązujące dziś przepisy ustawa uchyla już w dzień po ogłoszeniu, ale nowe wprowadza dopiero 14 dni później. To sprawia, że przez 14 dni pracy Trybunału nie normowałyby żadne przepisy, co byłoby wprost łamaniem Konstytucji.

Podobne zagrożenia dotyczą powierzenia kierowania Trybunałem sędziemu pełniącemu obowiązki prezesa zamiast wiceprezesa, o którym mówi Konstytucja, możliwości wyboru prezesa bez poparcia większości sędziów oraz zasad ogłaszania wyroków Trybunału.


Senackie komisje po 3 godzinach debaty przegłosowały przyjęcie ustawy mimo opinii legislatora.