Sejm przyjął specjalną uchwałę w 10. rocznicę zaprzysiężenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Posłowie oddali hołd jego pamięci i podkreślili, że pełniąc funkcje publiczne zabiegał "o budowę podmiotowej pozycji Polski".

Sejm przyjął specjalną uchwałę w 10. rocznicę zaprzysiężenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Posłowie oddali hołd jego pamięci i podkreślili, że pełniąc funkcje publiczne zabiegał "o budowę podmiotowej pozycji Polski".
Lech Kaczyński podczas zaprzysiężenia /PAP/Bartłomiej Zborowski /PAP

Uchwałę poparło 420 posłów, 1 był przeciw, 17 wstrzymało się od głosu. Wcześniej odrzucona została poprawka klubu PO, która zmierzała do tego, by przyjąć uchwałę, w której upamiętniona zostałaby nie tylko 10. rocznica zaprzysiężenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale także 25. rocznica złożenia przysięgi prezydenckiej przez Lecha Wałęsę.
Przyjęta przez Sejm uchwała ma zostać zaprezentowana we wtorek podczas uroczystego zgromadzenia posłów i senatorów z okazji 10. rocznicy zaprzysiężenia Lecha Kaczyńskiego.

"Dobrze przysłużył się Polsce"


W uchwale przypomniano, że 23 grudnia 2015 roku "mija 10 lat od złożenia przed Zgromadzeniem Narodowym przysięgi" przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. "Posłowie i senatorowie zebrani na uroczystym zgromadzeniu, składając hołd pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wyrażają przekonanie, że prezydent działając w Wolnych Związkach Zawodowych, Solidarności, pełniąc wysokie funkcje państwowe, społeczne i samorządowe, zabiegając skutecznie jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej o budowę podmiotowej pozycji Polski i naszego regionu w polityce międzynarodowej, oddając sprawiedliwość ludziom walczącym o wolność naszej ojczyzny, czynnie uczestnicząc w rozwiązywaniu licznych konfliktów społecznych, przypominając idee Solidarności, której zawsze był wierny, dobrze przysłużył się Polsce" - głosi uchwała.