Niemiecka fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” przekaże pierwsze pieniądze stronie polskiej w przyszłym tygodniu - zapowiedział wczoraj rzecznik tej fundacji Kai Henning. Pozytywnie wypadła bowiem kontrola działalności Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, która wypłacać będzie w Polsce odszkodowania byłym robotnikom przymusowym III Rzeszy.

Według Ludwika Krasuckiego związanego z polską fundacją, wypłata odszkodowań powinna rozpocząć się 28 czerwca. Krasucki podkreśla jednak, że będzie to dotyczyć na razie tylko 10 tysięcy poszkodowanych. Obawia się, że strona niemiecka będzie przedłużać sprawdzanie kolejnych wniosków.

”Gdyby to się udało przyspieszyć, można byłoby założyć, że całe – mniej więcej 180 tysięcy osób, których dotyczą wnioski już w fundacji zatwierdzone, mogłoby otrzymać swoje pieniądze gdzieś do połowy września, a następna grupa, nie mniejsza niż te 180 tysięcy mogłaby je otrzymać gdzieś do końca listopada” – powiedział Krasucki. Sądzi on wprawdzie, że polska fundacja będzie napotykać jeszcze na wiele przeszkód ze strony niemieckiej. Jest jednak, jak mówi, umiarkowanym optymistą. "Myślę, że za każdym razem uda nam się te przeszkody pokonać" - dodał.

08:35