Kilkuminutową owacją na stojąco zakończył się w Auli Pawła VI specjalny pokaz filmu "Karol - historia człowieka, który został papieżem", zorganizowany z inicjatywy Benedykta XVI i z jego udziałem.

Papież wygłosił po filmie jedno z najbardziej poruszających przemówień od początku pontyfikatu. Mówiąc o pierwszej części filmu, opowiadającej o wojennych przeżyciach przyszłego papieża, powtórzył jego słowa: II wojna światowa była samobójstwem ludzkości.

Kilkakrotnie w trakcie przemówienia rozlegały się owacje. Publiczność zareagowała z entuzjazmem, gdy podkreślił wymowę faktu, iż następcą polskiego papieża został obywatel Niemiec – kraju, gdzie narodził się nazizm.

Brawa rozległy się także wtedy, gdy Benedykt XVI przypomniał słynny list polskich biskupów do biskupów niemieckich z 1965 roku ze słowami: "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Wielkimi brawami nagrodzono również odtwórcę roli Karola Wojtyły - Piotra Adamczyka. Papież podziękował mu za grę w filmie.

Wśród 6 tys. widzów byli m.in. kardynałowie z Kurii Rzymskiej i pracownicy watykańskich urzędów, przedstawiciele kleru, świata kultury i polityki oraz ekipa filmowa z odtwórcami głównych ról, wśród nich Piotr Adamczyk.