Mieszkańcy Barcikowa koło Olsztyna zostali odcięci od świata. Krajowa droga, która przebiegała przez ich miejscowość przestała istnieć. Za wioską wybudowano nowoczesną obwodnicę, ale zapomniano o przystankach i chodnikach.

Żeby wydostać się z Barcikowa, najlepiej łapać autostop, bo autobusy rzadko zajeżdżają do tej miejscowości. Pracownicy Dyrekcji Dróg są jednak zadowoleni ze swojego dzieła i wczoraj oficjalnie przekazali obwodnicę. Z mieszkańcami Barcikowa rozmawiał reporter RMF Daniel Wołodźko: