Świąteczne zakupy i tłok w sklepach sprzyjają kieszonkowcom. Olsztyńska policja postanowiła temu zaradzić. Opracowano komunikaty ostrzegające przed złodziejami i przekazano je dyrektorom hipermarketów.

Jednak dyrektorzy sklepów w większości za ważniejsze uznali informacje o świątecznych promocjach. Przygotowane przez policję komunikaty nie zostały zatem odczytane i nie dotarły do klientów. Taką sytuacją jest zaskoczona olsztyńska policja. Być może dyrektorzy sklepów po prostu nie chcą się przyznawać przed klientami, że także w ich marketach grasują kieszonkowcy.