Wrocławska delegatura NIK skontrolowała sześć gmin z Dolnego Śląska. Sprawdzano efektywność gospodarowania lokalami użytkowymi. Nieprawidłowości wykryto we wszystkich sześciu kontrolowanych gminach.

19 milionów złotych z nieściągniętych czynszów i 4 kolejne z pustych lokali należących do gmin – zdaniem dyrektora wrocławskiej delegatury NIK, Andrzeja Myrty - jak na 6 gmin to zdecydowanie za dużo. Dyrektor długo wyliczał dziś nieprawidłowości w zarządzaniu lokalami: Brak pełnego rozeznania stanu technicznego tych lokali, brak skutecznej windykacji czynszów. Wszystkie gminy dopuściły do nieprawidłowości związanych z procedurami udostępniania tych lokali użytkowych.

Według kontrolerów błędy w gminach wynikają z braku jakiejkolwiek polityki lokalowej. W końcu urzędnicy mogą sobie na to pozwolić, bo pieniądze jakie trwonią nie są ich, ale państwowe – czyli nasze.