Zamoyscy z Kanady, potomkowie znanego polskiego rodu, nie dostaną części zbiorów zgromadzonych w muzeum w Kozłówce, dawnej siedzibie rodziny – zadecydował sąd w Lublinie. Zamoyscy domagali się zwrotu obrazów, mebli, porcelany i innych cennych przedmiotów codziennego użytku.

Zdaniem sądu powód nie wykazał, że ma jakiekolwiek prawa do majątku. Jednym dowodem w takim przypadku może być stwierdzenie nabycia spadku po Aleksandrze Zamoyskim: Takiego dowodu strona powodowa nie przedstawiła - tłumaczyła przewodnicząca składu orzekającego. Dodała, że wcześniej Zamoyscy zobowiązali się przedstawić taki dokument.

Lubelski sąd poszedł im nawet na rękę i zawiesił postępowanie. Poza tym, żądając zwrotu ruchomości należących do Aleksandra Zamoyskiego, zainteresowany powinien je wskazać. Tego jednak nie zrobił. To wszystko sprawiło, że pozew został oddaleny. Pełnomocnik muzeum spodziewa się apelacji.

23:45