Na wielu polskich cmentarzach odbywały się wczoraj kwesty, przede wszystkim na odnowę niszczejących nekropolii. Po raz 24 zbierano np. pieniądze na krakowskim cmentarzu Rakowickim, 10. raz na Starym Cmentarzu w Łodzi.

Na największej nekropoli Krakowa natychmiastowego remontu wymaga ponad tysiąc zabytkowych nagrobków.

Na cmentarzu Rakowickim znaleźć można groby Jana Matejki, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Heleny Modrzejewskiej, Tadeusza Kantora, Piotra Skrzyneckiego czy Jerzego Bińczyckiego. Posłuchaj:

Znicze płonęły także na grobach rodziców i brata papieża Jana Pawła II.

Kwestowali artyści, politycy, wolontariusze. Do puszek trafiały większe kwoty, albo grosze. Na starym cmentarzu w Łodzi kwestę organizowano po raz dziesiąty. Z kwestującymi i odwiedzającymi łódzki cmentarz rozmawiał reporter RMF Marcin Wąsiewicz:

Za pieniądze zebrane w czasie łódzkich kwest, do tej pory odnowiono czterdzieści zabytkowych, bardzo cennych nagrobków.

Na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie taką kwestę zorganizowano już po raz 30. Wśród prawie dwustu osób zbierających pieniądze na odnowę zabytków nekropolii reporter RMF Konrad Piasecki spotkał satyryka Krzysztofa Daukszewicza:

W Jarosławiu kwestowano na ratowanie zabytków Starego Cmentarza, starszego od Powązek i Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie.