Sprawdź organizację ruchu samochodów w okolicy cmentarzy, w czasie Wszystkich Świętych oraz tuż przed 1 listopada. Warto zwrócić uwagę gdzie będzie można dojechać, a gdzie nie oraz na parkingi wyznaczone w okolicy metropolii.

Cmentarz Batowicki             

ulica Powstańców:

Zmiany w organizacji ruchu obowiązują 1 listopada od godz. 5:00:

 • ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Strzelców do skrzyżowania z drogą na Dziekanowice;
  Dopuszczeni do wjazdu: komunikacja zbiorowa, rowery, taxi; niepełnosprawni, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT; mieszkańcy ulicy Powstańców i Dziekanowickiej.
 • obustronny zakaz zatrzymywania się w dniach 28 października - 1 listopada;
 • niepełnosprawni w dniu 1 listopada mogą parkować przy kaplicy w Batowicach;
 • w dniu 1 listopada od godz. 5:00 zakaz skrętu w lewo z alei 29 Listopada od strony Warszawy w ulicę Powstańców.

ulica Reduta:

 • wyłączona z ruchu kołowego (na odcinku od ul. Powstańców do ul. Reduta Boczna) w dniu 1 listopada od godz. 5:00.

ulica Strzelców: Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00:

 • wprowadzony jeden kierunek ruchu na odcinku ul. Strzelców od ulicy Powstańców do ronda Barei;
 • w przeciwnym kierunku dopuszczone wyłącznie pojazdy komunikacji zbiorowej, rowery, taksówki i pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT.

Dodatkowy parking na ulicy Rozrywka - dojazd przez ulice Powstańców i Strzelców. Wyjazd do ul. Strzelców i ul. Bohomolca.


Cmentarz Grębałowski          Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00.

 • pozostawiony ruch dwukierunkowy na ul. Kocmyrzowskiej;
 • dopuszczone parkowanie równoległe jednostronne na odcinku od ulicy Darwina do ulicy Architektów w dniu 1 listopada w godz. 5:00 - 20:00, po przeciwnej stronie ulicy zakaz zatrzymywania się;
 • wprowadzony jeden kierunek ruchu w ulicy Poległych w Krzesławicach od ulicy Zielony Jar do ulicy Kocmyrzowskiej w dniu 1 listopada od godz. 5:00;
 • ulica Darwina wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Kocmyrzowskiej do ulicy Blokowej w dniu 1 listopada od godz. 5:00;
 • dopuszczeni do wjazdu w ulicę Darwina: komunikacja zbiorowa, niepełnosprawni, taxi, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT;
 • zakaz zatrzymywania się na ul. Darwina na odcinku od ul. Kocmyrzowskiej do ul. Blokowej w dniach 28 października - 1 listopada;
 • przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Poległych w Krzesławicach w dniu 1 listopada około godz. 20:00 - po decyzji policji.

Parking dla uprawnionych przed bramami główną i boczną cmentarza - dojazd od ul. Kocmyrzowskiej i ul. Blokowej, wyjazd tylko w kierunku ul. Blokowej.   


Cmentarz Podgórski             
  
Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00.

 • ulice Ludowa i Wapienna wyłączone z ruchu;
 • zaopatrzenie stoisk handlowych do godziny 5:00 rano, bez możliwości parkowania;
 • ulica Wielicka bez ograniczeń w ruchu;
 • parking: ulica Wielicka - przed budynkiem Urzędu Miasta Krakowa.  Cmentarz Rakowicki             
  ulica Rakowicka: 28 października od godz. 10:00:
  • ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Olszańskiej do ul. Grochowskiej.
   Dopuszczeni do wjazdu: Komunikacja Miejska w Krakowie, dojazd do posesji na zamkniętym odcinku ul. Rakowicka, pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT.

  29 października od godz. 12:00 do 1 listopada:

  • ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Grochowskiej.

  31 października od godz. 23:30 do 1 listopada:

  • ulica wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Wita Stwosza do ul. Prandoty. Dopuszczeni do wjazdu: Komunikacja Miejska w Krakowie, dojazd do posesji ul. Rakowicka nr 18-43 (dojazd tylko od ul. Lubomirskiego), pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT.

  ulice Prandoty, Grochowska (na odcinku od ul. Rakowickiej do ul. Beliny-Prażmowskiego): 31 października od godz. 23:30 do 1 listopada:

  • ulice wyłączone z ruchu.
   Dopuszczeni do wjazdu: pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT, niepełnosprawni (dojazd tylko do parkingu od al. 29 Listopada); zaopatrzenie do godziny 5:00 rano, bez możliwości parkowania.
   Parking dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany od strony al. 29 Listopada (od godz. 5:00 w dniu 1 listopada).

  ulica Olszańska: 31 października od godz. 12:00 do 1 listopada:

  • ulica Olszańska bez przejazdu w ul. Rakowicką;
  • zakaz zatrzymywania się na ul. Olszańskiej od dnia 28 października od godz. 8.00 do dnia 1 listopada.

  ulica Chrobrego i al. Beliny-Prażmowskiego:

  • organizacja ruchu bez zmian. Dopuszczone parkowanie zgodnie z istniejącym oznakowaniem.

  ulica Kamienna: 1 listopada od godz. 5:00:

  • zamknięcie wjazdu od strony al. 29 Listopada;
   Dopuszczeni do wjazdu: mieszkańcy ulic: Murowanej, Towarowej i Będzińskiej od al. 29 Listopada; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT, dojeżdżający do parkingu od al. 29 Listopada.

   Cmentarz Salwatorski 

   Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniach 28 października - 1 listopada:
   • zakaz zatrzymywania się na ulicach Wodociągowej i Malczewskiego (po prawej tronie od ul. Ks. Józefa w kierunku kopca Kościuszki).

   Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00:

   • dopuszczeni do wjazdu w ulicę św. Bronisławy: mieszkańcy ulic: św. Bronisławy, Gontyna, Anczyca i al. Waszyngtona; taxi; niepełnosprawni; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT; zaopatrzenie stoisk handlowych do godz. 5:00;
   • zakaz zatrzymywania się na ul. św. Bronisławy;
   • dopuszczeni do wjazdu w ulicę Malczewskiego: Komunikacja Miejska w Krakowie; taxi; mieszkańcy ulicy Malczewskiego i Wodociągowej; niepełnosprawni; pojazdy posiadające przepustkę ZIKiT;

    Cmentarz przy ul. Bieżanowskiej             

    Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00.
    • ul. Podmiłów - wprowadzenie jednego kierunku ruchu od ul. Bieżanowskiej w kierunku ul. Młodzieży;
    • ul. Młodzieży - wprowadzenie jednego kierunku ruchu od ul. Podmiłów w kierunku ul. Bieżanowskiej;
    • ul. Bieżanowska - zakaz zatrzymywania się pojazdów w rejonie cmentarza w dniach 28 października - 1 listopada.     Cmentarz przy ul. Wspólnej       
           
     Zmiany w organizacji ruchu obowiązują w dniu 1 listopada od godz. 5:00.
     • ulica Wspólna wyłączona z ruchu na odcinku od ulicy Klonowica do ulicy Dobczyckiej wraz z ulicami przyległymi (ulica Andrychowska, Sempołowskiej, Podgwiezdna, Monterska);
     • dopuszczeni do wjazdu: mieszkańcy ulicy Wspólnej i ulic przyległych;
     • wyznaczony ogólnodostępny parking na ulicy Dobczyckiej (od ulicy Przekątnej), Jastrzębiej i Wspólnej (na ślepym odcinku).