Policja zatrzymała poszukiwanych od wczoraj Krzysztofa G. i jego syna Piotra, współwłaścicieli łódzkiej firmy, podejrzewanych o wielomilionowe wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Wczoraj policjanci zatrzymali żonę Krzysztofa G. - Wiesławę - dziś sąd zdecydował o jej aresztowaniu.

W całej sprawie zatrzymano już sześć osób - nie tylko w Łodzi, ale i w Nowym Sączu, Warszawie i Bielsku Białej. Sprawą od roku zajmowało się między innymi Centralne Biuro Śledcze. Według policji, grupa założyła w całej Polsce kilkanaście spółek, z których część była fikcyjna. Firmy sprzedawały sobie towary, jednak tylko na papierze. Następnie na podstawie fikcyjnych transakcji odbierały VAT oraz zaniżały należności podatkowe.

20:10