Nie będzie Urzędu Ochrony Państwa, w zamian za to powstanie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu. To najważniejsze zmiany jakie wprowadza uchwalona wczoraj przez Sejm ustawa o służbach specjalnych.

W tej chwili UOP podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast obie nowo powstałe agencje będą posiadały status Urzędów Centralnych. Oznacza to, że szefowie agencji – cywile – będą odpowiedzialni bezpośrednio przed premierem. Natomiast niewiele zmienią się ich kompetencje i zadania.

W skład Agencji Wywiadu wejdzie kilkudziesięciu oficerów Wojskowych Służb Informacyjnych. Całość WSI pozostanie pod jurysdykcją ministra obrony.

Za przyjęciem ustawy głosowała koalicja, reszta posłów była przeciw. Jako główny powód sprzeciwu politycy prawicy wymieniali upolitycznienie służb specjalnych. Posłom opozycji nie udało się przeforsować poprawek, dzięki którym parlament miałby większą kontrole nad służbami specjalnymi.

Obie agencje zaczną działać już z dniem 1 lipca.

Foto Archiwum RMF

05:55