Jak 60 lat po zakończeniu II wojny światowej patrzą na te czasy dzisiejsi Niemcy? Choć w Berlinie za trzy dni otwarty zostanie gigantyczny pomnik ofiar Holocaustu i o dawne czasy pyta coraz więcej młodzieży, kraj nie uporał się z antysemityzmem.

Inicjatorka budowy pomnika ofiar Holocaustu przyznaje, że coraz częściej odpowiada na pytania młodych ludzi, ciekawych przeszłości Żydów w Niemczech.

- Uczniowie interesują się, czy do ich szkoły chodziły przed wojną żydowskie dzieci, a jeśli tak – to co się z nimi stało, gdzie zostały wywiezione - opowiada i dodaje, że na ten temat powstało w Niemczech wiele wypracowań. Nawiązano również kontakty ze szkołami w Izraelu. Coraz częściej padają także pytania o to, co się stało z pozostawionym przez Żydów majątkiem.

Mimo to nie można powiedzieć, że antysemityzm w Niemczech został wyeliminowany. I choć problem nadal istnieje, to w przeciwieństwie do innych europejskich krajów, nie wymyka się spod kontroli.