Komisja selekcyjna rozstrzygnie dziś w Warszawie drugi etap konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Grupa ekspertów z Polski i Unii Europejskiej zdecyduje, które z miast - polskich kandydatów: Gdańsk, Lublin, Katowice, Warszawa czy Wrocław - zostanie nominowane do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

Po zapoznaniu się z ofertami kulturalnymi kandydatów i ich prezentacjami, komisja nominuje jedno polskie miasto do objęcia tej funkcji w 2016 roku.

Wczoraj komisją selekcyjną zaprezentowały się Katowice, Lublin i Gdańsk; dziś wystąpią przedstawiciele Warszawy i Wrocławia.

Prezentacja trwa pół godziny, po niej następuje godzinna seria pytań komisji selekcyjnej do przedstawicieli ubiegających się o tytuł miast. O tym, co zostanie zaprezentowane przed komisją, decydują sami kandydaci.

Ostateczną decyzję podejmie Rada Unii

Po ogłoszeniu zwycięzcy minister kultury Bogdan Zdrojewski przekaże wynik konkursu instytucjom europejskim. Ostateczną decyzję, po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego i zaleceniach Komisji Europejskiej, podejmie Rada UE w drugim kwartale 2012 roku.

Komisja Europejska przyzna nominowanemu miastu nagrodę pieniężną im. Meliny Mercouri w wysokości 1,5 mln euro. Ta nagroda ma pomóc zwycięskiemu miastu rozwinąć ofertę kulturalną i przyciągnąć międzynarodową publiczność. 1,5 mln euro stanowi jedyne wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej, jakie przysługuje w związku z otrzymaniem tytułu.

W 2016 roku tytuł będzie nosić jedno miasto z Polski i jedno z Hiszpanii. W roku bieżącym Europejskimi Stolicami Kultury są Turku w Finlandii i Tallin w Estonii.