KRRiT podjęła błędną decyzję, nie przedłużając koncesji radiu Blue FM - przyznał wczoraj przed sejmową komisją śledczą przewodniczący KRRiT Juliusz Braun. Sprawa krakowskiej rozgłośni to tylko jedna z wielokrotnie podnoszonych na antenie RMF jawnych nieprawidłowości w działaniu KRRiT.

Pięć osób, które podjęły uchwałę w tej sprawie (odebranie koncesji krakowskiemu radiu Blue FM – przyp. RMF) to – z zastrzeżeniem: o ile pamiętam - pan Czarzasty, pan Halber, pani Waniek, pan Jaworski, pan Sęk - wyliczał Juliusz Braun.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapytał więc, czy Braun nie uznał, iż jako szef Krajowej Rady powinien podjąć kroki w celu wyjaśnienia tej sytuacji, a zwłaszcza kwestii wywierania presji przez Włodzimierza Czarzastego na krakowską rozgłośnię. Przewodniczący KRRiT stwierdził, iż poprosił tylko o złożenie formalnych wyjaśnień na posiedzeniu Rady, gdyż - jak zaznaczył - inne kompetencje mu nie przysługują.

Przypomnijmy, że sprawa wywierania na radio Blue FM presji przez Włodzimierza Czarzastego jest w prokuraturze.

Podczas przesłuchań sejmowej komisji pojawiła się także kwestia koncesji dla RMF FM. Poseł PiS Zbigniew Ziobro – pytając Brauna - przypomniał tę sprawę: Przed rozpoznaniem koncesji, np. dla radia RMF FM, wiem, że państwo dysponowaliście opiniami wybitnych ekspertów – profesorów prawa: prof. Stanisława Biernata czy prof. Ewy Nowińskiej, które wskazywały, że umieszczenie w koncesji dla radia RMF – każdej innej koncesji – tego rodzaju szczegółowych zapisów, praktycznie nieograniczonej kontroli właścielskiej, są sprzeczne nie tylko z porządkiem ustawowym, ale są sprzeczne z konstytucją.

Juliusz Baruan był jednak odmiennego zdania. Dodajmy, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał część zapisów za sprzeczne z konstytucją.

Podczas wczorajszych zeznań Juliusza Brauna przed sejmową komisją śledczą jak bumerang powracała postać Włodzimierza Czarzastego; nazwisko sekretarza Krajowej Rady pojawiało wielokrotnie i to w zaskakująco różnych kontekstach. Włodzimierz Czarzasty - jak powiedział komisji przewodniczący Rady - był jedynym członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który brał bezpośredni udział w pracach nad kontrowersyjną ustawą. I jak podkreślił, sekretarz Rady mógł mieć wpływ na decyzje niektórych członków KRRiT.

Swoje zeznania przed sejmową komisją śledczą Juliusz Braun będzie kontynuował we wtorek. Posłowie chcą również tego dnia przesłuchać Włodzimierza Czarzastego.

Foto: Archiwum RMF

05:00