A teraz o biurokratycznej machinie. Żeby dostać kredyt, czasem bank żąda potwierdzenia wysokości zarobków z urzędu skarbowego lub zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami. Takie dokumenty są wydawane przez „skarbówkę”, ale to kosztuje i trzeba czekać.