Nie wiadomo na razie, kiedy wznowiona zostanie w Berlinie budowa pomnika poświęconego pamięci ofiar Holocaustu. Decyzję o wstrzymaniu inwestycji podjęto, gdyż rozgorzał spór wokół jednej z firm, która ma dostarczyć środek, chroniący grafitowe płyty przed wandalami.

Kilku członków kuratorium fundacji zajmującej się projektem jest zdania, że trzeba szukać innego dostawcy, bo wybrana firma kojarzy się z okresem nazizmu – produkowała gaz Cyklon B, który był stosowany do mordowania Żydów w komorach gazowych.

Po licznych protestach różnych organizacji żydowskich fundacja zdecydowała wstrzymać budowę i szukać nowej firmy, która pokryje kamienne kolumny środkiem, chroniącym je przed wandalami, próbującymi zamalować pomnik.

Mimo przeszkód kuratorium fundacji chce dotrzymać terminu odsłonić pomnik w 60. rocznicę zakończenia II wojny świtowej, czyli 8 maja 2005 roku.

Budowa pomnika oraz centrum dokumentacyjnego od początku natrafiała na liczne przeszkody. Fundacja przez wiele lat szukała sponsorów, którzy pomogą w finansowaniu.

17:50