"Do 31 maja osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego mają czas na dostarczenie do ZUS-u zaświadczenia o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku" - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Jest to niezbędne, aby można było ustalić, czy dostawaliśmy świadczenie w prawidłowej wysokości.

ZUS przypomina o obowiązku złożenia zaświadczenia o dochodach

Żeby ZUS mógł rozliczyć przychody za dany rok, osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą do 31 maja dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 roku - poinformował rzecznik ZUS.

Informacja o przychodach jest niezbędna, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości - dodał. Paweł Żebrowski zwrócił także uwagę, że osoby, które kontynuują zatrudnienie i jednocześnie pobierają świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, zobowiązane są przestrzegać granicznych kwot przychodu.

Jeśli przychód przekracza określone progi tj. 25 proc. i 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone - wytłumaczył..

Co w przypadku tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą?

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, składają samodzielnie oświadczenie. Rzecznik ZUS wyjaśnił, że ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zaznaczył, że rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą, czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej. W zależności od tego, co będzie korzystniejsze dla klienta, ZUS rozliczy świadczenie z przychodu za każdy miesiąc osobno lub z łącznego przychodu z całego okresu rozliczeniowego. Niektóre osoby mogą również liczyć na wyrównanie – dodał rzecznik ZUS.

Wyjaśnił, że aby otrzymać świadczenie lub zasiłek przedemerytalny w pełnej wysokości, roczna kwota przychodu w okresie rozliczeniowym: marzec 2023 - luty 2024 nie mogła przekroczyć 19 tys. 39 zł 20 gr brutto. Jeśli natomiast przychód przekroczył tę kwotę, ale nie był wyższy niż 53 tys. 308 zł 80 gr. brutto, to ZUS dokona potrąceń ze świadczenia. Z koli po przekroczeniu tej kwoty, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.