Rada Polityki Pieniężnej w środę po raz kolejny podniosła stopy procentowe. To ma zahamować pełzającą inflację, ale z drugiej strony podniesie też ceny kredytów. Wpływ na koszty pożyczek ma także wskaźnik WIBOR. Czym jest i jak wpływa na oprocentowanie rat?

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. Jest on wskaźnikiem, który reguluje pożyczki między bankami komercyjnymi.

Banki funkcjonują na rynku finansowym nie tylko jako kredytodawcy, ale też kredytobiorcy. WIBOR wskazuje procent, z jakim pieniądze może pożyczać jeden bank od drugiego.

Wskaźnik WIBOR zmienia się niemal codziennie. Jest on ustalany każdego dnia roboczego na podstawie danych, które przesyłają banki. Jego poziom musi mieścić się między stopą depozytową i lombardową, które co miesiąc są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej. Obecnie stopa depozytowa wynosi 1,25, a stopa lombardowa 2,25.

WIBOR i ceny kredytów

Wskaźnik WIBOR ma duży wpływ na ceny pożyczek. Zdecydowana większość kredytów w Polsce udzielana jest z oprocentowaniem zmiennym, więc wraz ze zmianą wskaźnika WIBOR, zmieniają się także raty kredytów.

Najbardziej widać to na przykładzie kredytów hipotecznych. W ich wypadku pożyczony kapitał jest duży, raty są stosunkowo wysokie, więc wzrost lub obniżka wskaźnika zauważalnie wpływa na płaconą co miesiąc ratę.

Rodzaje wskaźników WIBOR

WIBOR jest ustalany na konkretny okres. Najkrótsze są wskaźniki WIBOR ON i TN, które obowiązują jeden dzień, później jest wskaźnik 1W (jeden tydzień). Dłuższy jest WIBOR 1M (miesiąc), WIBOR 3M (trzy miesiące) i WIBOR 6M (sześć miesięcy). Najdłuższy jest WIBOR 1Y - na rok.

Różnica między nimi jest taka, że dany poziom jest ustalany i aktualizowany raz w ciągu tego czasu. Dłuższe wibory oznaczają więc, że oprocentowanie kredytu będzie zmieniać się rzadziej, a krótsze oznaczają częstsze wahania poszczególnych rat.

Poziomy WIBOR

W ostatnich miesiącach wraz z podwyżką stóp procentowych, w górę idą także stawki WIBOR.

WIBOR ON 0,97 procent.

WIBOR TN 1,65 proc.

WIBOR 1W 1,78 proc.

WIBOR 1M 1,97 proc.

WIBOR 3M 2,27 proc.

WIBOR 6M 2,55 proc.

WIBOR 1Y 2,76 proc.