Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczął analizowanie konkurencji w sektorze bankowym - dowiedziała się "Gazeta Wyborcza". Akcja urzędników może mieć związek ze zbliżającą się sprzedażą banku BZ WBK.

Na biurka szefów największych polskich banków trafiła korespondencja z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w której urząd informuje, że wszczął postępowanie wyjaśniające. Dotyczy ono struktury i stopnia koncentracji rynku bankowego w Polsce.

Czy akcja ma związek ze zbliżającą się sprzedażą banku BZ WBK? UOKiK musi zgodzić się na ewentualne przejęcie jednego banku przez drugi. Jeśli uzna, że po fuzji połączony bank będzie miał zbyt silną pozycję (zwykle jest ona definiowana jako 40 proc. udziału w rynku), może zablokować transakcję.