Obozy dla uchodźców poza zewnętrznymi granicami Unii, specjalne wizy z chipami zawierającymi dokładny obraz tęczówki oka i linie papilarne imigrantów. Takie między innymi zabezpieczenia Unia Europejska chce wprowadzić, by bronić się przed napływem nielegalnych uchodźców.

Komisja Europejska przyjęła dziś projekt zakładający takie zmiany, a za dwa dni ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwość państw członkowskich będą na ten temat dyskutować.

Pomysły te mają służyć przede wszystkim bezpieczeństwu państw członkowskich Unii. Chodzi o ograniczenie liczby nielegalnych imigrantów. Unii zależy także na stworzeniu systemu, dzięki któremu można by było właściwie selekcjonować prawdziwych uchodźców od imigrantów ekonomicznych.

Co roku składanych jest na terenie całej Unii aż 12 milionów wniosków o azyl. Środki te więc miałyby doprowadzić do znacznego skrócenia procedury oczekiwania na azyl. Obecnie czeka się od dwóch do trzech lat i taki azylant przebywa w specjalnych centrach na terenie któregoś z krajów Unii i czeka. Nowe propozycje mają doprowadzić do skrócenia tego czasu do dwóch, trzech miesięcy.

Na razie wszystko jest w sferze planów. Pomysłodawcą takich obozów przy krajach członkowskich Unii jest Wielka Brytania. Obóz byłby zarządzany przez ONZ. Częściowo finansowałaby go UE.

Byłoby to także miejsce gdzie przebywałyby osoby, które złożyły podanie o azyl. Chodzi o to, aby ten pobyt nie był atrakcyjny, aby nie był zachętą do nielegalnego pobytu na terenie Unii i żeby był jak najbliżej kraju, z którego dany azylant pochodzi.

Wizy, które wydawano by miałyby specjalne czipy z informacjami o kolorze tęczówki, liniach papilarnych a wszystkie te informacje byłyby zgromadzone w specjalnym banku danych, czyli nowym systemie komputerowym.

23:45