Robot Opportunity przesyła kolejne wieści z Czerwonej Planety. Kamera mikroskopowa pokazuje drobne, okrągłe ziarenka marsjańskiego gruntu, których kształt może być wynikiem działalności wody. To jednak nie jedyne możliwe wytłumaczenie ich obecności.

Jedna z hipotez przewiduje, że ziarenka mogły gromadzić się i ulec obrobieniu w poruszającej się wodzie. Zdaniem naukowców z NASA obecność granulek o innych niż sferyczny kształtach sugeruje, że mogły także powstać w wyniku stopienia marsjańskiej skały np. po uderzeniu meteorytu.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za taką hipotezą jest prawdopodobna obecność w nich mikrobąbelków gazu, które mogły utworzyć się wysokiej temperaturze.

Kolejna możliwość przewiduje, że ziarenka mogły powstać po wybuchu wulkanu. Aparatura pomiarowa – w tym spektrometry obecne na pokładzie Opportunity – dadzą pierwszą w historii szansę tak dokładnej budowy analizy powierzchni Czerwonej Planety.

Wyciągniecie wniosków będzie należało do naukowców na Ziemi. Jeśli misja będzie przebiegać zgodnie z planem, danych do analizy im nie zabraknie.

14:10