Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie: główna stopa NBP wynosi wciąż nie mniej niż 3,50 proc. - podała RPP. Decyzja ta oznacza, że stopa referencyjna NBP będzie wynosić nadal 3,50 proc., stopa lombardowa 5,00 proc., depozytowa 2,00 proc., redyskonta weksli 3,75 proc., zaś dyskonta weksli 4,00 proc. Dziesięcioosobowa Rada Polityki Pieniężnej obradowała w nowym, pełnym składzie członków III kadencji.

Rada nie zdecydowała się na żadne zmiany. Wczoraj ogłoszono, iż bezrobocie sięgnęło prawie 13 procent. To najwyższy poziom od prawie trzech lat. Brak zmiany poziomu stóp oznacza, że oprocentowanie naszych kredytów i lokat nie zmieni się.

Zmian nie spodziewał się niemal żaden ekonomista. Podwyżek stóp można spodziewać się najwcześniej w połowie roku. Stopy są więc na rekordowo niskim poziomie. Seria obniżek zaczęła się w listopadzie 2008 roku. Obecnie główna stopa wynosi 3,5 procent.