Dane Głównego Urzędu Statystycznego nie zaskoczyły zbyt mocno: sprzedaż detaliczna spadła w lutym o 1,6 proc. w ujęciu rocznym. To pierwszy spadek sprzedaży od blisko czterech lat. Złoty nie zareagował.

Sprzedaż detaliczna w lutym 2009 roku spadła o 1,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, po wzroście o 1,3 proc. rok do roku w styczniu 2009 roku, a miesiąc do miesiąca spadła w lutym br. o 1,6 proc. Sprzedaż detaliczna realnie spadła w lutym 2009 r. o 0,3 proc. rok do roku, po wzroście po korekcie o 1,4 proc. rok do roku w styczniu 2009. Ekonomiści szacowali, że sprzedaż detaliczna w lutym liczona rok do roku spadła średnio o 1,2 proc., a miesiąc do miesiąca spadła o 1,4 proc. Złoty nie zareagował, od rana polska waluta się umacnia: o godzinie 10:30 euro kosztowało 4,52 zł, a frank 2,95 zł.

Zgodne z oczekiwaniami, na koniec lutego stopa bezrobocia wyniosła 10,9 proc., a nakłady inwestycyjne w 2008 roku były o 8,8 proc. wyższe niż w roku 2007 i przekroczyły 105 mld złotych. Liczba wydanych zezwoleń na budowę mieszkań w okresie styczeń-luty spadła o 9,6 proc. rok do roku i wyniosła 28,2 tys. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-luty 2009 roku wyniosła 12,2 tys. i jest to o 44,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. GUS szacuje, że w końcu lutego liczba mieszkań w budowie wyniosła 669,8 tys. Było to o 0,7 proc. mniej niż przed rokiem.