Prawie 418 mln 400 tys. zł wypłaci do końca września Łódź z tytułu programu Rodzina 500+. W przyszłym roku powinno być podobnie, a 1 sierpnia rusza przyjmowanie wniosków o świadczenia na dzieci na nowy okres.

Prawie 418 mln 400 tys. zł wypłaci do końca września Łódź z tytułu programu Rodzina 500+. W przyszłym roku powinno być podobnie, a 1 sierpnia rusza przyjmowanie wniosków o świadczenia na dzieci na nowy okres.
Zdj. ilustracyjne /Archiwum RMF FM

Każdy rodzic, któremu przysługuje 500+ i nadal chce otrzymywać pieniądze z programu, musi ponownie złożyć wniosek po 1 sierpnia. Nie ma sensu robić tego wcześniej, ponieważ wszystkie wnioski będą rozpatrywane dopiero po uruchomieniu przyjmowania dokumentów, czyli z dniem 1 sierpnia.

Wnioski można złożyć osobiście lub przesłać pocztą, ale również elektronicznie - wyjaśnia zastępca dyrektora łódzkiego Centrum Świadczeń Socjalnych - Ewa Kittel. Będą udostępnione: portal usługowo-informacyjny empatia (www.empatia.mpips.gov.pl) - on zresztą działa cały czas i nadal za jego pośrednictwem otrzymujemy wnioski; platforma e-puap (www.epuap.gov.pl); będzie również platforma usług elektronicznych ZUS-u (www.zus.pl/pue) oraz systemy teleinformatyczne banków. W ubiegłym roku z tych form przekazu wniosków do nas skorzystało ponad 30 procent świadczeniobiorców - tłumaczy.

Dla tych, którzy wolą osobiście złożyć dokumenty o 500+, w Łodzi uruchomione zostaną dodatkowe punkty. Wnioski przyjmowane będą również w miejscach, gdzie prowadzono obsługę świadczeniobiorców poprzednio. W sierpniu Punktów Obsługi Świadczeniobiorców Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi będzie pracować dłużej, bo d 8.00 do 18.00 (we wszystkie dni powszednie). Godziny pracy pozostałych punktów dedykowanych do przyjmowania wniosków o świadczenia, nie ulegną zmianie.

Miejsca składania wniosków w Łodzi (z podziałem na dzielnice):


Bałuty:

- Punkt Obsługi Świadczeniobiorców Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi; ul. Urzędnicza 45

- Punkt Obsługi Świadczeniobiorców Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi; ul. Drewnowska 5

 

Polesie:

- Punkt Obsługi Świadczeniobiorców Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi; ul. Krzemieniecka 2 B

- Centrum Obsługi Mieszkańców UMŁ; ul. Krzemieniecka 2B

 

Śródmieście:

- Punkt Obsługi Świadczeniobiorców Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi; ul. Piotrkowska 153

- Łódzkie Centrum Kontaktów z Mieszkańcami; ul. Piotrkowska 110


Widzew:

- Punkt Obsługi Świadczeniobiorców Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi; Al. Piłsudskiego 100

- Centrum Obsługi Mieszkańców; Al. Piłsudskiego 100

 

Górna:

- Punkt Obsługi Świadczeniobiorców Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi; Al. Politechniki 32.

Do końca kwietnia w Łodzi złożono przeszło 43 tys. wniosków o świadczenia 500+, a pieniądze wypłacono ponad 37 tys. rodzin. W mieście w normalnym okresie, gdy wniosek wpłynie do 10. dnia miesiąca, to wypłaty świadczenia można spodziewać się do końca miesiąca. Jeśli dokumenty były złożone po 10. dniu miesiąca, to wypłata jest w następnym miesiącu. Natomiast, gdy przyjmowane są nowe wnioski o 500+ i trwa ich weryfikowanie, to czas oczekiwania na wypłaty świadczeń wydłuża się (pieniądze po złożeniu wniosków w sierpniu, powinny być w październiku).

Aby usprawnić obsługę wniosków o 500+ w Łodzi, ponad 40 osób jest zatrudnianych dorywczo. Magistrat nie ponosi dodatkowych opłat za pracę tych ludzi, bo koszty zatrudnienia refunduje urząd pracy.

Drogą elektroniczną wnioski tak samo składa się w całym kraju. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków jest jeden w całej Polsce.