Narodowy Bank Polski z gigantyczną stratą. Za 2023 r. wyniosła 20,8 mld zł - podał NBP w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok.

Wynik finansowy NBP za 2023 r. był ujemny (strata) i wyniósł -20.800.024,0 tys. zł (za 2022 r. strata w wysokości -16.943.670,7 tys. zł). Ujemny wynik finansowy za rok obrotowy podlega akumulacji w pozycji Strata z lat ubiegłych - napisał NBP.

NBP podał, że niepokryta strata z lat ubiegłych wynosi 27.401.680,0 tys. zł. 

Co obniżyło wynik finansowy NBP?

O tym, że NBP odnotuje gigantyczną stratę, wiadomo było już od miesięcy. W lutym bank centralny informował, że wyniesie ona jeszcze więcej, bo 31 mld złotych. Tłumaczono, że to wzrost kursu złotego obniżył wynik finansowy instytucji. 

Duży wpływ miał również wybuch wojny na Bliskim Wschodzie. To przełożyło się na gwałtowny spadek równowartości złotowej aktywów w walutach obcych, a w konsekwencji doprowadziło do ujemnego wyniku finansowego NBP.

Informujemy, że kluczowy wpływ na wynik finansowy NBP ma kurs walutowy, a to czynnik podlegający dynamicznym i nieprzewidywalnym zmianom. Jednocześnie podkreślamy, że NBP nie jest finansowany z podatków obywateli. Ujemny wynik NBP nie jest pokrywany z budżetu państwa, nie ma też żadnego wpływu na zdolność do realizacji podstawowego celu Banku, jakim jest walka z inflacją - jego wysokość zależy od wielu czynników niezależnych od NBP, a mianowicie zmienności zagranicznych stóp procentowych i kursów walut -  informował w lutym bank centralny. 

Jeszcze w sierpniu NBP prognozowało, że zakończy 2023 rok z zyskiem 6 mld złotych.