Rada Nadzorcza PZU SA powołała Andrzeja Jaworskiego na nowego członka zarządu. Uchwała w tej sprawie weszła w życie z dniem podjęcia. Andrzej Jaworski od kilku kadencji jest posłem Prawa i Sprawiedliwości.

Rada Nadzorcza PZU SA powołała Andrzeja Jaworskiego na nowego członka zarządu. Uchwała w tej sprawie weszła w życie z dniem podjęcia. Andrzej Jaworski od kilku kadencji jest posłem Prawa i Sprawiedliwości.
Andrzej Jaworski /PAP/Piotr Wittman /PAP

"Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2015 roku i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji jest rok 2016" - czytamy w komunikacie PZU.

Andrzej Jaworski w 1995 roku ukończył studia humanistyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w Instytucie Etnologii i Antropologii Kultury. Absolwent studiów doktoranckich z zakresu politologii i nauk społecznych na ATK w Warszawie - rok 1999 (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Ukończył wiele szkoleń i studiów podyplomowych m.in. "Modernes Firmenmanagement: Marketing und Finanzen" (Berlin International Academy) i "The Baltic Sea Environment" (The Baltic University). Ponadto, w roku 1999 Pan Andrzej Jaworski złożył Egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Jednoosobowych Skarbu Państwa. W latach 1999 - 2003 kolejno: główny specjalista a następnie Wicedyrektor ds. turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W latach 2003 - 2006 pełnił funkcję Wiceprezesa a następnie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa Warszawa sp. z o.o.

Andrzej Jaworski w latach 2006 - 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stocznia Gdańsk S.A. Dodatkowo pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MCSE sp. z o.o., Przewodniczącego Rady Nadzorczej KE Energa, oraz Członka Rady Nadzorczej PKP Intercity. W ramach pracy społecznej był m.in. instruktorem niezależnej Polskiej Organizacji Harcerskiej, a w roku 1989 zainicjował powstanie pierwszej polskiej drużyny harcerskiej w Wilnie. Przez wiele lat tworzył i działał w wielu organizacjach społecznych jak również pracował na rzecz pomorskiego samorządu.

Jaworski to poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI, VII i VIII kadencji, obecnie Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych.

(mn)