W 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 200 zł i wyniesie 2,8 tys. zł – przewiduje rozporządzenie przyjęte przez Radę Ministrów. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Pismo zostało przedłożone przez Marlenę Maciąg, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. 

Zgodnie z rozporządzeniem w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r. (2,6 tys. zł). Obecnie w Polsce najniższe wynagrodzenie otrzymuje ok. 1,7 mln osób.

W komunikacie Centrum Informacyjne Rządu zwrócono uwagę, że dzięki zmianom minimalna pensja będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego na 2021 r. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przyszłym roku najniższa stawka będzie wyższa o 7,7 proc. w stosunku do minimalnej płacy, która obowiązuje w 2020 r.

Z kolei minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2021 r. wyniesie 18,30 zł. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł).

Rząd konsekwentnie poprawia sytuację pracowników, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie. W 2021 r. minimalna pensja wzrośnie w porównaniu do 2015 r. o 1050 zł - czytamy w komunikacie CIR.

Propozycją rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia zajmowała się Rada Dialogu Społecznego. Stronie społecznej, czyli forum przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, nie udało się jednak dojść do porozumienia. W zaistniałej sytuacji zgodnie z przepisami kwoty dotyczące płac do 15 września ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej, a także dodatku za pracę w nocy.