Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły rok do roku o 6,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że inflacja CPI w grudniu wyniosła 6,1 proc. rok do roku i 0,1 proc. miesiąc do miesiąca.

Średnioroczny wskaźnik inflacji według GUS

GUS poinformował także, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. wyniósł 11,4 proc. W 2022 r. średnioroczna inflacja wynosiła 14,4 proc.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2023 r. wyniósł 11,9 proc. W 2022 r. wskaźnik ten wyniósł 14,8 proc.

Ceny produktów w Polsce a inflacja

Jak podał GUS, w grudniu w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 0,2 proc.), restauracji i hoteli (o 0,5 proc.), transportu (o 0,2 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,3 proc.), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,06 p. proc., 0,03 p. proc. i po 0,02 p. proc. 

Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 1,2 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,05 p. proc. W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 8,4 proc.), żywności (o 5,5 proc.), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 9,5 proc.) oraz restauracji i hoteli (o 9,9 proc) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 2,09 p. proc., 1,40 p. proc., 0,53 p. proc. i 0,51 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 2,8 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,27 p. proc.

Adam Glapiński o inflacji w Polsce

W najbliższych miesiącach spodziewamy się dalszego, znacznego spadku inflacji. W I kw. 2024 r. ten spadek może być szybszy, niż przewidywaliśmy w naszej projekcji. Inflacja może się obniżyć w najbliższych miesiącach nawet poniżej 3 proc. - mówił w ubiegłym tygodniu prezes NBP Adam Glapiński. Jak dodał, "będziemy dokładnie w celu inflacyjnym, który wynosi 2,5 proc. lub nawet niżej".

Przypomniał, że w szczycie, w lutym 2023 r., inflacja wynosiła ponad 18 proc. (18,4 proc. - wg GUS), tymczasem w grudniu inflacja spadła do 6,1 proc., według szybkiego szacunku GUS.

To oznacza, że w ciągu ostatnich 10 miesięcy inflacja obniżyła się o 10 pkt. proc. - powiedział prezes NBP. Poinformował, że "nadal wyraźnie obniża się inflacja bazowa". Inflacja bazowa w grudniu spadła po raz 10 z rzędu - dodał.

Zdaniem prezesa NBP, w najbliższych kwartałach przewidywanie inflacji "obarczone jest ogromną niepewnością". Glapiński powiedział, że "może być tak, że w drugiej połowie roku inflacja może przejściowo mocno wzrosnąć"