Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 r. wyniosło 7.978,99 zł, co oznacza wzrost o 12,9 proc. rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku spadło o 0,2 proc.

Jak podał GUS, wynagrodzenie w lutym miesiąc do miesiąca wzrosło o 2,7 proc. 

"Wzrost ten spowodowany był m.in. podwyżką wynagrodzeń, wypłatami premii w tym premii rocznych, nagród jubileuszowych, wypłatami z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń" - napisał GUS w komentarzu do danych.

Zatrudnienie w lutym miesiąc do miesiąca spadło o 0,1 proc.

Wzrost produkcji przemysłowej

Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 3,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Miesiąc do miesiąca produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 0,7 proc. 

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1 proc. niższym w porównaniu ze styczniem br.

Wzrost produkcji w 24 działach gospodarki

Wzrost produkcji w lutym odnotowano w 24 działach gospodarki na 34 - poinformował GUS.

Według wstępnych danych w lutym, w stosunku do lutego 2023 roku wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 48,5 proc., w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 17,8 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 13,9 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 10,3 proc., papieru i wyrobów z papieru - o 10,1 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 6,9 proc., artykułów spożywczych - o 5,5 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym 2023 roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych - o 23,9 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 18,5 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 4,3 proc.

Poprawiły się nastroje konsumenckie

W marcu 2024 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 12,3 i był o 0,3 p. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiła się ocena obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,5 p. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 0,9 p. proc. i 0,4 p. proc.).

Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,2 p. proc. i 0,2 p. proc.). W odniesieniu do marca 2023 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 23,3 p. proc.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -5,2. 

Na wzrost wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrosty odpowiednio o 0,9 p. proc. i 0,4 p. proc.). Niższe wartość niż przed miesiącem odnotowały oceny przyszłego poziomu bezrobocia oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 0,4 p. proc. i 0,2 p. proc.).

W marcu br. WWUK osiągnął wartość o 17,4 p. proc. wyższą niż w analogicznym miesiącu 2023 r.